HEIDI GRANLI

Hun er ordfører i Gol kommune, har politisk erfaring og har vært aktiv siden 2011. Heidi er sykepleiar av yrke og har jobbet som det i både kommune, stat og i det private. hun har jobbet ved Hallingdal Sjukestugu, den interkommunale legevakten for Hallingdal og i Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste.