KNUT ARNE GURIGARD

Etter 25 år som daglig leder i Regionrådet for Hallingdal arbeider Knut Arne nå med noen definerte og prioritere tema, m.a. samferdsel. Ringeriksbanen har i 30 år vært høyt på dagsorden og er nå inne i en sjebnetime.