PETTER AASEN

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsreformer nasjonalt og internasjonalt, spesielt kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming og pedagogisk praksis.