Hallingdalskonferansen 2022

  

Fredag 26. august 2022

Hallingdalskonferansen 2022

Hallingdal får det til

Gjennom alle tider har bedrifter i Hallingdal blitt utfordret av ulike endringer i samfunnet. Historien viser at vi alltid har fått det til. Reiseliv, entreprenørskap, industri, landbruk og utdanning har gitt oss grunnlaget for dagens Hallingdal.

Sammen om Hallingdalskonferansen 2022

Som vår SAMARBEIDSPARTNER vil din bedrift få god eksponering og nå ut til samtlige deltakere på konferansen. I tillegg vil det være en unik mulighet til å vise frem nyheter og satsingsområder fra din bedrift til en svært relevant målgruppe.
Næringsprisen i Hallingdal

En pris til inspirasjon

På Hallingdalskonferansen, fredag 26. august 2022, blir næringsprisen delt ut til en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i Hallingdal i året som har gått.

Kort om Hallingdalskonferansen

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse der næringsliv og det offentlige møtes. Det er lagt opp til inspirerende innlegg med ambisjoner om å skape en hyggelig og nyttig møteplass på tvers av miljøer.