En pris til inspirasjon

Næringsprisen i Hallingdal er en årlig utmerkelse som deles ut til en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i Hallingdal i året som har gått. Det er en viktig anerkjennelse for bedrifter som gjør en god jobb og bidrar til å synliggjøre og løfte frem lokale bedrifter som er en viktig drivkraft for Hallingdals økonomi. Prisen skal være en inspirasjon for andre bedrifter i Hallingdal og den viser at det er mulig å lykkes i næringslivet, uavhengig av størrelse eller bransje.

Denne prisen er sponset av samtlige kommuner i Hallingdal og har en verdi på 30.000 kroner.

Vinneren av næringsprisen blir vurdert etter følgende kriterier:
  • Lokalisert i Hallingdal
  • Kunne vise til god utvikling, vekst og lønnsomhet
  • Vise evne til nyskapning og videreutvikling
  • Ha positivt omdømme i Hallingdal

Nominasjoner til prisen kan sendes inn av hvem som helst. Juryen, som består av representanter fra næringslivet, offentlig sektor og media, velger ut tre kandidater som nomineres til prisen. Vinneren av prisen kåres ved en avstemming blant publikum og juryen.

Tidligere vinnere av Næringsprisen for Hallingdal:

Tid kafe og landhandel
2023

Nettside
Se artikkel fra Hallingdølen

VINN Hallingdal AS
2022

Nettside
Se artikkel fra Hallingdølen