SETT AV DATOEN

Mandag 28. august 2023

  

Se bilder fra
konferansen 2022

Kort om Hallingdalskonferansen

Hallingdalskonferansen er en årlig konferanse der næringsliv og det offentlige møtes. Det er lagt opp til inspirerende innlegg med ambisjoner om å skape en hyggelig og nyttig møteplass på tvers av miljøer.