Gjennom alle tider har bedrifter i Hallingdal blitt utfordret av ulike endringer i samfunnet. Historien viser at vi alltid har fått det til. Reiseliv, entreprenørskap, industri, landbruk og utdanning har gitt oss grunnlaget for dagens Hallingdal.

Nå er det på nytt uro i verden; 
konflikter og klimakrise utfordrer oss videre – både globalt og lokalt. Men Hallingdal skal få det til igjen. Årets Hallingdalskonferanse retter søkelys på de problemstillingene vi står overfor. Vi byr på spennende og innsiktsfulle foredrag som vil hjelpe oss på veien i den nye tiden.

Hallingdal får det til!
Velkommen til en spennende møteplass mellom lokalt næringsliv, politikk, nasjonale myndigheter og gode kulturinnslag. Samarbeidet vårt med festivalen Helt på Vidda vil gi deg som deltaker en ekstra mulighet til å oppleve Hallingdal på sitt ypperste.


Og følg oss gjerne


Hallingdalskonferansen og Helt På Vidda
Helt på vidda