En pris til inspirasjon

Mandag 28. august 2023, på Hallingdalskonferansen, ble næringsprisen delt ut til en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i Hallingdal i året som har gått. Og dette året gikk den til TID Kafé og Landhandel.

Ved å være et «samskapande entreprenørskap», med utstrakt samarbeid med andre lokale aktører, fra matprodusenter og kunstnere til NAV, VINN Hallingdal og flyktningtjenesten, stimlurerer og bidrar virksomheten til næringsutvikling lokalt, og gir enkeltpersoner muligheter til jobb, utdannelse eller fellesskap.

Juryen la vekt på at vekst, nyskaping og videreutvikling har preget utviklingen helt siden starten i 2017.

– Gjennom nytenkning og utradisjonelle samarbeider har Tid kafé og landhandel blitt en svært populær aktør i Hallingdal, sier juryen

Vi gratulerer så mye til vinneren – TID Kafé og Landhandel

Hilde Kirkebøen, Ingunn Solberg Skalle og Kristine Giljebrekke Andersen mottok prisen fra Vegard Einan i NHO Viken Oslo.

Les artikkelen om vinneren i Hallingdølen HER

Vinneren av næringsprisen vil bli vurdert etter følgende kriterier:
  • Lokalisert i Hallingdal
  • Kunne vise til god utvikling, vekst og lønnsomhet
  • Vise evne til nyskapning og videreutvikling
  • Ha positivt omdømme i Hallingdal

Næringsprisen for Hallingdal er sponset av samtlige kommuner i Hallingdal og har en verdi på 30.000 kroner.

Juryen 2023:

Elin Kaafjeld – Seniorrådgiver i NHO Viken Oslo
Bjarte Reve – Daglig leder i Hallingdal Næringshage
Maria Grefsgård – Programleder for Sats På Hallingdal – Regionrådet for Hallingdal

Tidligere vinnere av Næringsprisen for Hallingdal: