ASSELINE JACOBSEN

Prosjektkoordinator for Helt på Vidda Festivalen og prosjektleder for utviklingsprosjektet Hallingdalsuka. Har studert reiseliv- og opplevelsesutvikling ved Fagskolen i Viken, studiested Geilo.