LIVE NERDRUM

Live Nerdrum startet som analytiker hos Menon Economics i mai 2020. Hun har en master i adferdsøkonomi og bachelor i samfunnsøkonomi. Hun har arbeidserfaring fra Kantar der hun var spesialisert i kvantitativ metode og analyse.