TONJE BRENNA

Hun har vært gruppeleder for Akershus Arbeiderparti og var valgt inn for Arbeiderpartiet i Akershus fylkesting fra 2007 til 2019. Brenna har også vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har i dag ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.