Vi planlegger

et variert og spennende program 2023 som vi kommer til å dele – Følg med oss!

Mandag 28. august 2023

08.00 – 09.00

Innsjekk, mingling & kaffe
Velkommen til konferansen