Velkommen til en spennende møteplass mellom lokalt næringsliv, politikk, nasjonale myndigheter og gode kulturinnslag.