En pris til inspirasjon

Mandag 28. august 2023, på Hallingdalskonferansen, ble næringsprisen delt ut til en bedrift som har utmerket seg på en positiv måte i Hallingdal i året som har gått. Og dette året gikk den til TID Kafé og Landhandel.

Ved å være et «samskapande entreprenørskap», med utstrakt samarbeid med andre lokale aktører, fra matprodusenter og kunstnere til NAV, VINN Hallingdal og flyktningtjenesten, stimlurerer og bidrar virksomheten til næringsutvikling lokalt, og gir enkeltpersoner muligheter til jobb, utdannelse eller fellesskap.Juryen la vekt på at vekst, nyskaping og videreutvikling har preget utviklingen helt siden starten i 2017.

Vinneren av næringsprisen vil bli vurdert etter følgende kriterier:
  • Lokalisert i Hallingdal
  • Kunne vise til god utvikling, vekst og lønnsomhet
  • Vise evne til nyskapning og videreutvikling
  • Ha positivt omdømme i Hallingdal

Næringsprisen for Hallingdal er sponset av samtlige kommuner i Hallingdal og har en verdi på 30.000 kroner.