RAGNHILD KVERNBERG

Det yrkesaktive liv har vært i reiselivet: turistsjef i Hemsedal, hotell-ledelse, konsulent innen destinasjonsutvikling, styreverv i reiselivsbedrifter og organisasjoner.. Har gård m utleiehytter og hjorteoppdrett. Er i dag nestleder i styret for Sparebankstiftelsen Hallingdal, styremedlem Sparebank1. Hallingdal Valdres,styreleder i Langedrag Naturpark AS og for 292Aurland AS. Bor i Hemsedal.