Konferansen blir til når næringslivet engasjerer seg.

Hallingdalskonferansen er en årlig begivenhet av stor betydning for regionen og er den den ultimate møteplassen for næringslivet, politikere og virkemiddelapparatet som skaper en verdifull arena for dialog, inspirasjon og nettverksbygging.

For å lykkes med å arrangere en slik konferanse, er det avgjørende med et tett og konstruktivt samarbeid mellom ulike aktører. Her spiller arrangørene og sponsorene en sentral rolle.

Arrangørene, med Hallingdal Næringshage i spissen, har ansvaret for å sette sammen et relevant og engasjerende program, samt sikre en effektiv logistikk og skape en positiv atmosfære for deltakerne.

Sponsorene, som representerer et bredt spekter av bedrifter og organisasjoner i regionen, bidrar med viktig økonomisk støtte og engasjement. Dette samarbeidet sikrer at Hallingdalskonferansen kan fortsette å tilby en verdifull plattform for regional utvikling og bra møteplass for å bygge nettverk på tvers av bransjer.

Arrangørene 2024:
Marianne Dusegard (SpareBank 1 Hallingdal Valdres), Tove Hoftun (Gjensidige Hallingdal), Christin Almestrand (Hallingdal Næringshage), Knut Arne Gurigard (Seniorkonsulent), Elin Kaafjeld (NHO Viken Oslo), Per Skøien (Skue Sparebank) og Jan Olav Helling (Regionrådet for Hallingdal)